575 Amal – Hope

13-amal-12

Amal (hoop/hope) – 12

Jerusalem 19 februari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Vanmorgen had ik een bijzondere ervaring. Tot onze parochie in Jerusalem behoort ook een man met een zwart geblakerd en misvormd gezicht.

Jerusalem February 19, 2017

Dear friends,

Peace and all Good.

This morning I had an extraordinary experience. To our parish in Jerusalem belongs a man with a blackened and disfigured face.

Lees meer over dit bericht

Advertenties

574 arab generation of peace

Jerusalem 12 februari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een opmerkelijke ontmoeting. Toen ik dinsdag terugging van Bethlehem naar Jerusalem, stond er bij de bushalte een Vlaamse student, die een week in het Heilige Land was.

Jerusalem February 12, 2017

Dear friends,

Peace and all good.

I want to start with a remarkable encounter. When I returned from Bethlehem to Jerusalem on Tuesday, stood at the bus stop a Flemish student who was a week in the Holy Land.

Lees meer over dit bericht

573 Be fathers and mothers of hope.

Be fathers and mothers of hope.

Be fathers and mothers of hope.

Jerusalem 5 februari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen donderdag bleek het de dag van de religieuzen te zijn, de Dag van het Godgewijde Leven. Hierbij riep de paus de religieuzen op: Wees geen professionals van het heilige, maar wordt vaders en moeders van de hoop.

Jerusalem February 5, 2017

Dear friends,

Peace and all Good.

Thursday proved to be the day of the religious, the Day of Consecrated Life. Here, the Pope called on the religious: Be not professionals of the sacred, but fathers and mothers of hope.

Lees meer over dit bericht

572 -seven-children-who-lost-their-father-and-their-home

17-seven-children-who-lost-their-father-and-their-home

17-seven-children-who-lost-their-father-and-their-home

Jerusalem 29 januari 2017

Beste mensen,Vrede en alle Goeds.

Afgelopen woensdag opende zich een nieuw hoofdstuk van mijn leven hier in het Heilige Land. Ik kreeg een chat contact met een jongen van 14 jaar, die ik wel kende, toen hij nog een kind was.

Jerusalem January 29, 2017

Dear friends,

Peace and all good.

Wednesday opened a new chapter of my life here in the Holy Land. I had a chat contact with a 14 years old boy, who I have known, when he was a child.

Lees meer over dit bericht

571 dear donald trump

Jerusalem 22 januari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag is de wereld veranderd. Dat is, denk ik voor iedereen duidelijk. In welke mate is afwachten.

Jerusalem January 22, 2017

Dear friends,

Peace and all good.

Last Friday, the world has changed. That is, I think clear to everyone. To what extent remains to be seen.

Lees meer over dit bericht

570 Bethlehem piange

07-razal

07-razal

Jerusalem 15 januari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Eergisteren was het honderd jaar geleden, dat mij vader werd geboren. In augustus volgt mijn moeder.

Jerusalem 15 January 2017

Dear friends,

Peace and all Good.

The day before yesterday it was a hundred years ago, that my father was born. In August, following my mother.

Lees meer over dit bericht

569 Three Wise Men from the East

14-stable-at-courtyard-of-our-church

14-stable-at-courtyard-of-our-church

Jerusalem 8 januari 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag was het feest van Driekoningen of drie Wijzen uit het Oosten,
waarmee de periode van liturgische feesten in Bethlehem voor ons is afgesloten.

Jerusalem January 8, 2017

Dear friends,

Peace and all Good.

Last Friday was the Feast of Epiphany or Three Wise Men from the East which with the period of liturgical celebrations in Bethlehem is closed to us.

Lees meer over dit bericht

568 nieuwjaar 2017 new year

16-usama-50-days-old

16-usama-50-days-old

Jerusalem Nieuwjaarsdag 2017

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het is gebruikelijk elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Ik zou ervan willen maken, dat je dit jaar goed mag doorkomen.

Jerusalem New Year’s Day 2017

Dear friends,

Peace and all good.

It is customary to wish each other a Happy New Year. I would like to make sure that you can get well this year.

Lees meer over dit bericht

567 Kerstmis 2016 Christmas

13-stand-with-aleppo

13-stand-with-aleppo

Jerusalem Kerstmis 2016

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.
En goed Kerstfeest.

Afgelopen zondag heb ik de familie Balboul bezocht en even met een van de broers kunnen praten.

Jerusalem Christmas 2016

Dear friends,
Peace and all Good.
And good Christmas.

Last Sunday I visited the Balboul family and just talk to one of the brothers.

Lees meer over dit bericht

566(2) 2016 – 2017

Christmas stable 2016 in Bethlehem

Christmas stable 2016 in Bethlehem

Elkaar een vredig Kerstfeest wensen
En alle Goeds voor 2017
Staat haaks op Ankara en Berlijn.

De neiging is groot om je af te sluiten
Van de grote wereld daarbuiten
Met al teveel verschrikkingen.
Wij voelen ons machteloos.

In deze duistere en verwarrende tijd
Herdenkt de wereld de geboorte
Van een mensenkind, Jesus van Nazareth
Van wie ik belijd, dat

Hij een lichtbaken is
Voor een wereld van VREDE
Door GERECHTIGHEID .

Dat geen mens is buitengesloten.
Ik wens je moed en kracht
Om in 2017 hieraan bij te dragen.

Louis Bohte ofm

Wish each other a peaceful Christmas
And all the Best for 2017
Is at odds with Ankara and Berlin.

The tendency is great to shut you down
From the big world out there
With too many horrors
We feel powerless.

In this gloomy and confusing time
The world commemorates the birth
Of a human child, Jesus of Nazareth
Of whom I confess that

He is a guiding lightbeacon
For a world of PEACE
Through JUSTICE

That no one is excluded.
I wish you courage and strength
To contribute to this in 2017.

Louis Bohte ofm

nieuwjaar-2017

© 2016 Louis Bohte