329 One God – God in three persons

Beste mensen,Vrede en alle Goeds.
Vandaag vieren Christenen het feest van de Heilige Drieëenheid, een feest waar velen niet goed raad mee weten. Gistermiddag hadden we om 3 uur de zogeheten eerste vespers ofwel kerkelijk avondgebed.  
English 


Aan het begin van de vespers ging bij mij een lampje branden bij de vraag waarom Moslims zo strikt monotheïst zijn en Christenen spreken van God als Drieëenheid.Volgens mij speelt het verschil in kultuur een belangrijke rol. Het Christendom was ontstaan en geworteld binnen het Romeinse Rijk met een Griekse kultuur, die het denken overheerste. Binnen die kultuur is deze wereld niet de echte. Dat is de wereld van de ideeën of God. Het gevolg was, dat een mens, die hier op aarde rondloopt, als onbetekenend werd beschouwd, ook Jesus. Nu bood de Joodse traditie een uitkomst. Die kent namelijk het begrip Zoon van God in de betekenis van een Rechtvaardige Rechter (psalm 82) zoals in Mattheus hoofdstuk 25 de Mensenzoon Jesus terugkeert juist als Rechtvaardige Rechter. Moslims wachten ook op de terugkomst van Jesus!Hiermee kon Jesus in de sfeer van God geplaatst worden. De Joodse traditie kent de Geest van God, die over de wateren zweefde. Ook de Christelijke traditie kent de Geest van God zoals bij het Pinksterfeest. Hiermee waren de bouwstenen gelegd voor het begrip Heilige Drieëenheid.

Binnen de Arabische kultuur bestond dit probleem niet, dat de werkelijke wereld de wereld van de ideeën of God is. Profeten werden veel serieuzer genomen net als in de Joodse traditie.

De volgende stap is te onderkennen hoe de Arabische wereld in met name het huidige Saoedi Arabieër in de eerste helft van de zevende eeuw eruit zag. De huidige Arabische wereld biedt hier een goede handreiking. Er leven vele stammen, die elkaar naar het leven staan. Ik denk dat dit versterkt werd door Christelijke begrip van God als Drieëenheid. De ene stam legde de nadruk op de verering van de Vader, de ander op de Zoon en de derde op de Geest.

Toen stond Mohammed op, die met de nadruk op de ene God, de verdeeldheid wist op te heffen. Het interessante is nu, dat recentelijk wetenschappelijk onderzoek erop lijkt te wijzen, dat er ten tijde van Mohammed nog geen sprake was van de Islam. Dat was van een eeuw later, toen ook de Koran op schrift werd gesteld. Toen vond kennelijk de scheiding van geesten plaats en werd van Islam gesproken ofwel onderwerping aan God ten einde vrede te bewerkstelligen. Islam is taalkundig heel goed te verstaan als Salaam, SLM, vrede, zoals in de Joodse traditie van Shaloom gesproken wordt, zie ook de rechtvaardige koning Melchisedek van Salem (en in het Maltees is vrede Slim). Mensen begroeten elkaar met Salaam (Arabisch) of Shaloom (Joods).

Het resultaat is, dat op deze manier een hechter verband tussen de drie monotheïstische godsdiensten, Jodendom, Christendom en Islam wordt gelegd. Voor Joden is de Torah of de Wet de weg naar de eeuwige, voor Christenen is Jesus de weg naar God en voor Moslims is de Koran de weg naar Allah. De Eeuwige = God = Allah.

Onderwerping aan God kan heel goed verstaan worden als vertrouw op God.

Er is een andere parallel. Zoals het Griekse denken in feite leidde tot oorlogen tussen de stammen in het Arabisch schiereiland, zo leidt nu de Westerse opvatting van staatsvorming to geweld. Het staatshoofd is namelijk van een bepaalde stam, die goed voor zijn eigen stam zorgt, maar geen boodschap heeft aan de andere clans. Daarom is de westerse opvatting van democratie hier niet bruikbaar.

Afgelopen maandag zei Lawrence tegen mij, dat hij niet kon begrijpen, dat Assad zijn eigen mensen doodt. Ik zei tegen hem, dat zijn eigen mensen zijn die van zijn stam. Die doodt hij niet en zijn ook niet in opstand tegen hem. Die dag was ik in Jerusalem om het feest van onze patroonheilige Antonius van Padua te vieren.

De dag ervoor, zondag, kwam eindelijk de derde zuster voor ons klooster. Zij had lange tijd problemen met het verkrijgen van een visum. Die dag was ik weer eens aan de overkant van de vallei in Isqan Beit Sahour, waar ik een goed gesprek met Rifat Kassis had, de grote man achter het Kairos Palistina document van december 2009, vergelijkbaar met het Kairos document, dat in 1985 gepubliceerd werd tegen de Apartheid. ’s Avonds was er een interessant programma op Al Jazeera, dat over kinderarbeid ging. Er zijn zo’n 300 miljoen kinderen, die soms zeer zwaar en/of gevaarlijk werk doen.

Dinsdag zou ik met twee vrouwen aan de slag gaan om de situatie van een kindslaaf te verbeteren. Ik had eerder al met een van de twee, van Defense Child International, gesproken en suggesties gedaan voor de aanpak. Helaas was de andere vrouw, die ik nog niet kende, van plan om onmiddellijk naar de jongen te gaan en met hem te gaan praten, voorbijgaan aan zijn werkgever. Dit is vragen om moeilijkheden en ik weigerde dit. Ik heb wel met de vrouw gesproken en geprobeerd uit te leggen hoe de vork in de steel steekt, maar dat was vergeefse moeite. Het is een voorbeeld van een probleem in de Palestijnse kultuur: de trots om aan te nemen, wat een buitenlander zegt.

Ik heb dit eerder meegemaakt met een autorit naar Taybeh in de buurt van Ramallah. Op een bepaald punt splitst de weg: terug naar Jerusalem of richting Ramallah. Ik gaf het laatste aan. In de auto zat ook een Palestijn en het was zijn eer te na, dat een buitenlander de weg wist en dus wees hij de andere weg aan, hetgeen meer dan een uur kostte.

Woensdag hadden wij een bijeenkomst met de minister generaal, de hoogste baas van alle Franciscanen, in Jerusalem. Ik kon goed volgen wat hij te zeggen had. Hij benadrukte dat oude tijden niet terugkeren. Hij wees ook op het belang van transparantie van de financiën. Anders ziet hij ook problemen met gehoorzaamheid, kuisheid en armoede, de drie geloften.

Vrijdag kreeg ik een link toegestuurd van een medebroeder over de arrestatie van een jonge Amerikaanse Jood, die op de Jerusalem dag, waarop Israël de hereniging van Jerusalem viert door de zesdaagse oorlog in 1967, protesteerde tegen de bezetting van Palestijns gebied. Zie de youtube link: www.bocchescucite.org/?p=9854

Als bijlage stuur ik een bericht over binnenlandse politiek van Israël met betrekking tot het Goldstone rapport.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

English

© 2011

Als bijlage stuur ik een bericht over binnenlandse politiek van Israël met
betrekking tot het Goldstone rapport.

Israeli rights groups that cooperated with Goldstone may no longer get National Service volunteers

Groeten uit Bethlehem, Louis

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.