506 Greece

Pro-Euro protesters , Greece, June 30, 2015. Photo by Reuters

Pro-Euro protesters , Greece, June 30, 2015. Photo by Reuters

Jerusalem 5 juli 2015

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Voor mij was afgelopen donderdag de drukste dag. Het begon met de jaarlijkse vergadering met het bestuur van de Custodie begin juli met onder meer mijn verslag over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping.

Jerusalem July 5, 2015

Dear friends,

Peace and all Good.

For me last Thursday was the busiest day. It began with the annual meeting with the board of the Custody early July including my report on Justice, Peace and Integrity of Creation.

Lees meer over dit bericht

Advertenties

401 Accused…

Bethlehem 3 februari 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Als vervolg op mijn vorige brief over Saleh kan ik nog het volgende melden: zoals ik het eerder heb meegemaakt, was voor de begrafenis van Saleh buiten op straat tegenover het Intercontinental hotel zijn lichaam neergelegd. De twee jongste zonen van de familie Al Azza wilden erheen gaan om voor hem uit de Koran te bidden. Zij werden echter door een Palestijnse soldaat tegengehouden, omdat zij het gevaar zouden lopen vanuit de wachttoren even verderop bij het graf van Rachel door een Israëlische soldaat beschoten te worden.

Bethlehem February 3, 2013

Dear friends,

Peace and all good.

As a follow up to my previous letter about Saleh I can notify the following: as I have previously seen, was before the funeral of Saleh his body was put down in the street opposite to Intercontinental hotel. The two youngest sons of the family Al Azza wanted to go there to pray for him from the Koran. They were, however, stopped by a Palestinian soldier, because they would at risk to be shot from the watchtower little further near the tomb of Rachel by an Israeli soldier.


fortress-rachel-tomb

Lees meer over dit bericht

397 …important point is that poor young Palestinians get the chance to study.

Bethlehem 6 januari 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een positief verhaal. Afgelopen vrijdag bezocht ik eerst Toine van Teeffelen om hem en zijn gezin het beste voor het nieuwe jaar te wensen om vervolgens de familie Al Azza te bezoeken. Daar was ook de vorige week vrijgelaten Wisam in huis. Met hem had ik een heel gesprek over de periode in de gevangenis.

Bethlehem January 6, 2013

Dear friends,

Peace and all Good.

I want to start with a positive story. Last Friday I visited first Toine Teeffelen, a Dutchman, who lives here for many years and married with a woman from Bethlehem and has two children, to wish him and his family all the best for the New Year. Then I visited the family Al Azza. There was also the last week released Wisam at home. With him I had a good conversation about the period in prison.

06. watching firework

06. watching firework

Lees meer over dit bericht

396 palestine – Did you mean Israel? all the best for 2013!

Bethlehem 30 december 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik begin met een telefoontje, dat ik afgelopen woensdag van een overgelukkige Abeer kreeg. Haar man, de advocaat Wisam, was die dag vrijgelaten.

Bethlehem December 30, 2012

Dear people,

Peace and all good.

I start with a phone call that I got last Wednesday from an overjoyed Abeer.
Her husband, the lawyer Wisam, was released that day.

14. T-shirt in Jerusalem

14. T-shirt in Jerusalem

Lees meer over dit bericht

392 U.N. Assembly, Elevates Status of Palestine

Bethlehem 2 december 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het grote nieuws van deze week was uiteraard de opwaardering van de status van Palestina tot waarnemend niet-lid staat van de VN.

13. Manger Square

13. Manger Square

Ik voelde me als Nederlander wel in mijn hemd staan vanwege de stemonthouding van Nederland.
Wie voor een twee-staten oplossing is, wil daarmee Israëliërs en Palestijnen gelijkwaardig behandelen. Dat staat haaks op stemonthouding of tegenstemmen.

Bethlehem December 2, 2012

Dear friends,

Peace and all Good.

The big news this week was of course the upgrading of the status of Palestine as acting non-member state of the UN.

12. celebration succes in UN

12. celebration succes in UN

I felt as Dutchman not convenient because of the abstention of the Netherlands.
Who is in favour of a two-state solution will treat Israelis and Palestinians equally. This is at odds with the abstention or vote against.

Lees meer over dit bericht

390 unfortunate Gaza

Bethlehem 18 november 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Gaza staat helaas in het middelpunt van de belangstelling. Een vraag is hoe dit zo heeft kunnen escaleren.

Bethlehem November 18, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Gaza is unfortunately in the center of the news. One question is how this may escalate.

22. a vigil for Gaza on Nativity square

Lees meer over dit bericht